Victor Moraru, președinte CJ Ialomița, despre proiectele de modernizare și extindere în valoare de peste 30 de milioane de euro aflate în derulare la Spitalul Județean de Urgență Slobozia

Spitalul Județean de Urgență Slobozia este cea mai importantă unitate sanitară a județului Ialomița, asigurând asistența medicală de specialitate la peste 270.000 locuitori. Este singura unitate sanitară din județ care poate asigura managementul medical pluridisciplinar al cazurilor de mare complexitate.

Spitalul Județean de Urgență Slobozia urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba pacientului pentru desfășurarea în bune condiții a actului medical din punct de vedere al diagnosticării și tratării, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană. 

Spațiul Medical: Care au fost investițiile CJ Ialomița în infrastructura medicală din prima jumătate a anului 2020?  

Victor Moraru: Consiliul Județean Ialomița a asigurat din bugetul propriu al instituţiei fondurile necesare pentru secțiunea de dezvoltare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, alocând în acest sens prin hotărâri de consiliu suma de 4.772 mii lei (2.248 mii lei pentru dezvoltare și 2.524 mii lei pentru funcționare). Din sumele alocate instituției, în contextul pandemiei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, au fost achiziţionate echipamentele medicale necesare creşterii capacităţii de intervenţie în prevenirea şi combaterea infecţiei cu noul coronavirus.

Pentru combaterea pandemiei cu virusul SARS-COV2, au fost identificate și alocate sume, prin ședințe ale Consiliului Județean, către alte 3 unitățile spitalicești din județul Ialomița, conform solicitărilor acestora, fiind alocată din bugetul județului Ialomița valoarea totală de 1.680 mii lei, valoare care a contribuit la implementarea măsurilor de prevenire a infectării cu noul coronavirus. Sumele au fost alocate astfel:

 • SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY FETEȘTI – 910,00 mii lei;
 • SPITALUL MUNICIPAL URZICENI – 480,00 mii lei;
 • SPITALUL ORĂŞENESC ȚĂNDĂREI – 290,00 mii lei;

Spațiul Medical:  Care sunt planurile de investiții în spitale în viitorul apropiat?

Victor Moraru: Consiliul Județean Ialomița tratează cu atenție și responsabilitate domeniul modernizării infrastructurii medicale judeţene, deoarece este o componentă fundamentală și prioritară a atribuțiilor, responsabilităților și activităților Consiliului Județean Ialomița.

Necesitatea implementării de proiecte în infrastructura sistemului medical rezultă din cerinţa generală privind creșterea calității serviciilor medicale la nivelul Spitalelor Județene și dezvoltarea rapidă a departamentelor funcționale ale acestora.

Astfel, au fost identificate și valorificate oportunitățile de finanțare din programe europene și naționale, precum și folosirea finanțărilor din bugetul propriu al Județului Ialomița care să susțină investițiile de la Spitalul Județean de Urgență Slobozia.

Începând cu anul 2016 la nivelul Consiliul Județean Ialomița au fost realizate și depuse către organismele abilitate, 6 (șase) proiecte de investiții care în urma evaluării acestora de către finanțatori au obținut finanțări nerambursabile europene și naționale, astfel:

Programul Operaţional Regional 2014-2020, 4 proiecte în valoare totală de 36.058.160,27 lei (7,67 mil euro):

 • „Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”
 • „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
 • „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița”
 • „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița”

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017- 2020, 2 proiecte în valoare de 124.641.230,16 lei (26,52 mil euro):

 • „Construirea Blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
 • ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”.

Investițiile în infrastructura de sănătate beneficiază și de finanțare din bugetul local al județului Ialomița, la acest moment fiind în derulare 3 proiecte de investiții care sunt complementare obiectivelor finanțate prin fonduri nerambursabile, astfel:

 • Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, acesta fiind la stadiul de elaborare studii de teren, SF, documentații avize și acorduri, taxe, avize, acorduri;
 • „Amenajarea unui heliport în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, cu o valoare estimată totală de 2.630.000,00 lei, proiectul fiind la stadiul de elaborare SF, documentații avize și acorduri, taxe, avize, acorduri;
 • „Amenajarea unui centru de îngrijiri paleative”, proiectul fiind la stadiul de elaborare audit energetic, DALI, avize, acorduri.

Stadiile de realizare ale proiectelor sunt diferite, în funcție de data semnării contractelor de finanțare și de procedurile de achiziție necesar a fi derulate conform cererilor de finanțare.

 1. ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia“ are ca sursă de finanțare Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.1,Operațiunea A-Ambulatorii.

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare semnat în luna decembrie 2019, este de 17.490.007,08 lei (3,72 mil. euro)  din care valoarea asistenţei financiare nerambursabilă este de 10.486.735,00 lei lei iar contribuţia Consiliului Judetean Ialomita în cadrul acestui proiect este de 7.003.272,08 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii sociale prin reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia în vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.

Implementarea proiectului va asigura eficientizarea sistemului de sănătate din Municipiul Slobozia și implicit din județul Ialomița, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului. Durata de realizare a proiectului este de 43 de luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv decembrie 2019 – iunie 2023.

Lucrările de bază constau în:

 • Intervenții de consolidare a tuturor corpurilor de clădire;
 • Termoizolarea fațadei  și termo-hidroizolarea soclului; 
 • Realizarea lucrărilor de termo-hidroizolarea teraselor acoperișurilor ;
 • Înlocuirea sistemului scurgere ape pluviale la nivelul teraselor plus introducerea unui sistem de degivrare;
 • Refacerea finisajelor exterioare și interioare;
 • Înlocuirea completă a tuturor instalațiilor ;
 • Dotarea clădirii cu centrală termică proprie, sistem de climatizare și ventilație, generator electric, UPS, 2 lifturi , sistem de alarmare antiincendiu, sistem de voce date, control acces și supraveghere video;
 • Înlocuirea ușilor de acces și a tâmplăriei exterioare, refacerea scării existente și realizarea unei scări noi;
 1. „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020Axa prioritară 8Prioritatea de investiții 8.1Obiectivul Specific 8.2Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, fiind semnat contractul de finanțare în data de 21.03.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 7.472.765,74 lei (1,59 mil euro)  din care valoarea asistenţei financiare nerambursabilă este de 6.687.300,07 lei iar contribuţia Consiliului Judetean Ialomita în cadrul acestui proiect este de 785.465,67 lei.

Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea infrastructurii sociale prin modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia în scopul de a contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.

Durata de realizare a proiectului este de 33 de luni de la semnarea contractului de finanțare, durata de execuție a lucrărilor fiind de 19 luni, termenul estimat conform contractului de finanțare fiind luna decembrie 2021.

Acțiunile propuse în cadrul proiectului sunt:

 • Lucrări de extindere a unității de primiri urgențe – ca urmare a extinderii propuse, Unitatea de Primiri Urgențe va avea suprafață construită totală de 961 mp (321 mp menținuți din existent și 640 mp din extindere propusă) la care se adaugă o nouă copertină peste zona de acces salvări cu o suprafață de 122 mp;  
 • Lucrări de modernizare a unității de primiri urgențe existente și recompartimentare, astfel încât să se asigure spațiile și fluxurile necesare;
 • Dotarea unității de primiri urgențe cu 216 echipamente specifice pentru facilitarea desfășurării activității și îmbunătățirea actului medical. 
 1. ”Construirea blocului operator din cadrul Spitalul Județean de Urgență Slobozia” are ca sursă de finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, cu o valoare totală de 63.843.064,94 lei (aprox 13,58 mil euro) din care valoarea finanțării de la bugetul de stat este de 53.310.189,79 lei, contribuţia Consiliului Județean Ialomița în cadrul acestui proiect este de 10.532.875,15 lei iar durata de implementare a proiectului este de 48 de luni de la data de semnării contractului de finanțare nr. 1257/20.02.2018.

Pornind de la scopul acestui obiectiv Consiliul Județean Ialomița își dorește atingerea dezideratelor exprimate prin Strategia Națională de Sănătate Publică, prin construirea unui Bloc Operator nou, prevăzut cu 7 Săli de operație, proiectate și dotate la cele mai înalte standarde și exigențe, căruia i se alătură Departamentele ATI, Sterilizare, Bloc de nașteri, Internare de zi și Explorări funcționale.

Propunerea architectural – funcțională a obiectivului de investiții este structurată după cum urmează:

 • PARTERUL – Cuprinde 3 zone majore și anume spitalizarea de zi (31 paturi), explorari functionale si vestiarele generale. 
 • ETAJ 1 – Este compus din blocul de nașteri ce cuprinde 2 săli de nașteri și o sală de operații cezariene cu spa/ATI cezariate și nou-născuți precum și secția ATI cu un număr de 21 paturi.
 • ETAJ 2 – Este compus din Blocul operator, care cuprinde la rândul său spațiul de anestezie și postanestezie. Există 6 Săli de operație pe specialități (2 săli chirurgie generală, ginecologie, urologie, ortopedie, orl/oftalmologie) și o sală de gipsare/protezare.
 • ETAJ 3 PARTIAL – Este compus din sterilizarea generala si spatiul tehnic unde urmează a fi amplasate unitățile exterioare de filtrare și tratare a aerului, precum și spații de generare a apei sterile.
 1. ,,Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, cu o valoare totală de 60.798.165,22 lei (aprox. 12,93 mil euro) din care valoarea finanțării de la bugetul de stat este de 59.146.169,52 lei, contribuţia Consiliului Judetean Ialomita în cadrul acestui proiect este de 1.651.995,70 lei iar durata de implementare a proiectului este de 48 de luni de la data de semnării contractului de finanțare nr. 1258/20.02.2018.

Prin implementarea proiectului se vor moderniza și dota corpurile C, D și E în conformitate cu normele legale în vigoare, corpuri ce reprezintă clădirea principală a Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Deasemenea în cadrul proiectului se vor reorganizarea secţiile spitalului în clădirea principală, prin refacerea circuitelor funcţionale și operaţionale impuse de relocarea funcţiunilor cuprinse în clădirea noului bloc operator.

Propunerea arhitectural – funcţională a obiectivului de investiţii este structurată după cum urmează:

 • înlocuirea tâmplăriei existente pentru îndeplinirea normelor sanitare în vigoare; 
 • înlocuirea finisajelor existente cu finisaje noi corespunzătoare normelor actuale; 
 • refacerea finisajelor la pereţi, cu materiale noi care să corespundă funcţiunii de spital;
 • înlocuirea mobilierului medical existent cu componente funcţionale moderne;
 • înlocuirea tâmplăriei interioare;
 • refacerea integrală a tuturor grupurilor sanitare și includerea de noi grupuri sanitare, astfel încât majoritatea saloanelor să fie dotate cu grup sanitar propriu;
 • refacerea sistemului informatic;
 • reabilitarea instalaţiilor electrice și sanitare.

În anul 2019 au fost finalizate două proiecte în valoare de 11.095.387,45 lei (aprox. 2,36 milioane euro) –”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița” și ”Îmbunătățirea accesului populației din județele  Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență” depuse împreună cu Ministerul Sănătății, în calitate de lider, în care județul Ialomița și spitalele din Slobozia, Urziceni, Fetești și Țăndărei, precum și județul Prahova, împreună cu  spitale din Ploiești, Câmpina și Sinaia au avut calitatea de parteneri.