Oportunitate istorică de finanțare a sectorului sănătății din România

O nouă generație de fonduri europene dedicate sectorului sănătății din România va fi disponibilă începând cu anul 2021. Procesul de pregătire a documentelor strategice pe baza cărora vor putea fi utlizate fondurile este în plină desfășurare și va fi finalizat în următoarele 6 luni.

 1. Programul Operational Sănătate (POS) 2021-2027 

România va avea un Program Operațional dedicat în întregime domeniului sănătății, cu un buget estimat de peste 4 miliarde de Euro. La mijlocul lunii Septembrie, programul era în curs de definire și negociere cu Comisia Europeană. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) si Ministerul Sănătății (MS) sunt principalele instituții responsabile pentru definirea tipurilor de investiții ce urmează a fi finanțate. 

Conform versiunii de POS 2021-2027 prezentate de MFE în August 2020, programul va sprijini investiții integrate în sistemul de sănătate românesc: infrastructuri spitalicești, programe de prevenție și screening pentru patologii diverse, cercetare medicală și digitalizare:

PRIORITĂȚI ORIENTATIVE ALE POS 2021-2027 ALOCARE INDICATIVĂ(mil. euro)
1. Spitale regionale și ALTE infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major1.280 
2. Servicii de asistență medicală primară (inclusiv pentru cabinetele medicilor de familie), asistență comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu235,29
3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii200,00
4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii (structuri integrate pentru pacienții critici – AVC, blocuri operatorii, boli cardiace grave, neonatologie etc.)1.491,76
5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical412,00
6. Digitalizarea sistemului medical214,00
7. Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament235,00
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Care sunt pașii următori?

 • Ministerul Fondurilor Europene (cu contributia Ministerului Sănătății) va continua elaborarea si negocierea programului cu Comisia Europeană, cu obiectivul de a obține aprobarea acestuia cel mai târziu în prima parte a anului 2021.
 • Odată aprobat Programul de către Comisie, Ministerul Fondurilor Europene va lansa apeluri de proiecte pentru selectarea investițiilor concrete care vor primi finanțare. MFE a anunțat deja că lucrează la elaborarea primelor ghiduri de finanțare și că intenționează să deschidă primele competiții prin POS 2021-2027 încă din prima parte a anului viitor. 
 1. Facilitatea de Redresare și Reziliență/ Planul Național de Redresare și Reziliență

Suplimentar față de fondurile europene de coeziune, Romania va beneficia de un instrument nou, propus de Uniunea Europeană pentru a ajuta țările membre să își redreseze economiile și să își crească capacitatea de reziliență în fața unor crize sanitare și economice similare, care pot apărea în viitor. România va avea la dispoziție aproximativ 30 miliarde de Euro, din care vor putea fi finanțate proiecte și reforme în diferite domenii, inclusiv în domeniul sănătății

Banii vor putea fi accesați de România în baza unui Plan de Redresare și Reziliență, ce va trebui aprobat de Comisia Europeană. Guvernul intenționeaza să transmită prima versiune a acestui document în luna Octombrie 2020, urmând ca Planul să fie finalizat până în Aprilie 2021

Care sunt pașii următori?

Pentru a sprijini pregătirea proiectelor ce urmează a fi finanțate, Guvernul a adoptat recent o ordonanță de urgență (aici) prin care sunt alocate fonduri pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice, inclusiv cele care vizează proiectele din domeniul sănătății

Pentru pregătirea acestor investiții din sănătate, vor fi alocate 500 milioane lei. Proiectele care primesc sprijin pregătitor se adresează următoarelor 3 domenii: oncologie, boli cardiovasculare si ATI și pot viza: 

 • extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate unităților sanitare, dotarea cu aparatură și echipamente medicale a acestora, reorganizarea circuitelor pentru a răspunde condițiilor igenico-sanitare în vigoare, cu asigurarea unor circuite temporare în caz de epidemii, pandemii și alte situații de urgență, precum și alte măsuri necesare creșterii rezilienței în sfera oncologică, a bolilor cardiovasculare și ATI
 • dacă este cazul, înființarea de unități sanitare cu paturi noi, inclusiv construcția de noi clădiri pentru spitale existente, precum și dotarea cu echipamente medicale
 • alte categorii de măsuri necesare creșterii rezilienței unităților medicale care desfășoară activități publice în domeniul oncologiei și bolilor cardiovasculare, inclusiv ATI. 

MFE urmează să lanseze un apel de proiecte pentru selectarea entităților care primesc finanțare pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice. Vor putea solicita finantare:

 • spitalele din domeniul oncologic, al bolilor cardiovasculare și ATI sau care furnizează preponderent servicii de spitalizare continuă în domeniul oncologic și al bolilor cardiovasculare, inclusiv ATI, 
 • unitățile sanitare aflate în subordinea și/sau coordonarea Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, instituții din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
 • autorități publice centrale și locale, pentru spitale sau unități sanitare cu paturi noi, extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate spitalelor, inclusiv spitale sau unități sanitare cu paturi și policlinici existente, precum și dotarea cu echipamente/dispozitive medicale.

Prin acest demers, se urmărește conturarea unui pipeline de proiecte mature, care vor putea fi implementate rapid și care vor genera un impact pozitiv major asupra sistemului de sănătate din România.

RECOMANDĂRI PENTRU SPITALE 

 1. Analizați cu atenție draftul de Program Operațional pentru Sănătate 2021-2027, pentru a vedea dacă nevoile din spitalul dumneavoastră sunt acoperite și pentru a vă putea pregăti din timp pentru momentul în care vor fi lansate competițiile prin POS 2021-2027.
 2. Demarați un proces intern de colectare a nevoilor de investiții din cadrul spitalului dumneavoastră și colaborați activ cu autoritățile locale/ centrale în subordinea cărora funcționează spitalul, pentru a contura împreună cu acestea o listă scurtă de proiecte-cheie. 
 3. Inițiați discuții concrete cu Ministerul Sănătății și Ministerul Fondurilor Europene cât mai repede, pentru a le prezenta portofoliul Dumneavoastră de proiecte și pentru ca, împreună cu aceștia, să identificați soluțiile optime de finanțare a proiectelor Dumneavoastră.
 4. Monitorizați publicarea draftului de Plan de Investiții din cadrul Facilității de Reziliență, precum și lansarea apelului de pregătire a proiectelor care vor fi finanțate prin acest mecanism.
 5. Începeți etapa de pregătire a acestor investiții cât mai devreme.

Material realizat în parteneriat cu Philips Healthcare România și Schuman, rezultat al Xgrupului “Noi Investiții în Sănătate” din 8 septembrie, parte a seriei de evenimente ROHO 2020 – Convenția Română a Spitalelor.