Dr. Cătălina Poiană

Endocrinologie

Prof. Dr. Cătălina Poiană este Șef al Disciplinei Endocrinologie în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C. I. Parhon”, Prorector al Universității De Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București și Președinte al Colegiului Medicilor din Municipiul București.

Membru Juriu Romanian Healthcare Awards 2020.