Marian Petrache, președinte CJ Ilfov, despre investițiile pentru modernizarea și extinderea spitalelor din județ

Marian Petrache este Președintele Consiliului Județean Ilfov.

Spațiul Medical: Care au fost investițiile Consiliului județean Ilfov în infrastructura medicală din prima jumătate a anului 2020?

Marian Petrache: Consiliul Județean Ilfov alocă fonduri anuale infrastructurii medicale prin Programul privind obiectivele de investiții, aprobat prin Hotărâre de Consiliul Județean la începutul exercițiului financiar pe anul în curs. Astfel, sumele alocate în anul 2020 sunt:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

 • Reparații capitale alei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov: 500.000,00 lei;
 • Iluminat incintă și amenajare parcare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov: 500.000,00 lei;
 • Construire pasarelă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov: 300.000,00 lei;
 • Lift exterior la  Corp A din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov: 320.000,00 lei;
 • Lucrări necesar a fi executate în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov: 2.113.460,00 lei;
 • Elaborare documentație tehnică pentru amenajare săli de operații la Secția Urologie a  Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov: 100.000,00 lei;
 • Achiziții de bunuri și dotări independente la  Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov (aparatură, tehnică medicală, etc.): 1.880.000,00 lei;
 • Elaborare documentație pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov: 67.480,00 lei;
 • Achiziții de bunuri și dotări independente la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov (aparatură, tehnică medicală, etc.): 1.158.450,00 lei;
 • Total Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov: 6.939.390,00 lei

Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu

 • Reabilitare și Modernizare clădiri la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu – Bălăceanca, corpuri C1, C4, C8, C9 și C12: 10.179.819,00 lei;
 • Achiziții de bunuri și dotări independente la Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca (aparatură, tehnică medicală, etc.): 42.324,00 lei;
 • Elaborare proiect tehnic demolare clădiri anexă din cadrul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu – Bălăceanca: 60.000,00 lei;
 • Total Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu: 10.282.143,00 lei

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea

 • Servicii de proiectare – Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul „Extindere și Dotare la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea”: 304.640,00 lei;
 • Achiziții de bunuri și dotări independente la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea: 1.158.450,00 lei
 • Total Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea: 1.463.090,00 lei

Centrul Medico – Social Domneşti

 • Lucrări  necesar a fi executate în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Centrul Medico – Social Domneşti: 189.150,00 lei;
 • Achiziții de bunuri și dotări independente la Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico – Socială pentru Bolnavii Cronici, Domnești, județul Ilfov (aparatură, tehnică medicală, etc.): 60.690,00 lei;
 • Total Centrul Medico – Social Domnești: 249.840,00 lei

Total general: 18.934.463,00 lei.

Spațiul Medical: Care sunt planurile de investiții în spitale în viitorul apropiat?

Marian Petrache: Pentru investițiile pe termen scurt (anul 2020), obiectivele sunt cele enumerate mai sus, fondurile alocate fiind aferente anului 2020. Pentru anii următori, începând cu 2021:

 • Reabilitare termică a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea, județul Ilfov – POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Priorirtatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice- ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE;
 • Finalizare „Reabilitare și Modernizare clădiri la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu – Bălăceanca, corpuri C1, C4, C8, C9 și C1”
 • Proiect tehnic, Extindere, Modernizare și Dotare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov