Ion Prioteasa, Președinte CJ: noi investiții în infrastructura medicală din Dolj

Spațiul Medical: Care sunt investițiile CJ Craiova în infrastructura medicală în anul 2020?  

Ion Prioteasa: Consiliul Județean Dolj are un angajament solid față de sectorul sanitar, angajament care în ultimii ani s-a tradus în demersuri deja finalizate sau în curs de realizare cu o valoare cumulată de peste 35 de milioane de euro. Preocupările noastre au urmărit în mod consecvent îmbunătățirea serviciilor, precum și a condițiilor în care cadrele medicale își desfăşoară misiunea. Principalele inițiative derulate de Consiliul Județean Dolj, în ultimul an, în domeniul sănătății au gravitat în jurul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, cea mai mare unitate sanitară din Oltenia. 

  1. Modernizarea şi extinderea Unităţii de Primiri Urgente > investiție cu o valoare de 4,5 milioane de euro (incluzând depozitul de gaze medicale), începută cu fonduri din bugetul propriu al Consiliului Județean și preluată pentru finanțare prin Programul Operațional Regional 

► demersul vizează cea mai aglomerată structură a uneia dintre cele mai mari unităţi medicale din ţară – Unitatea de Primire a Urgențelor din  cadrul Spitalului Clinic Judeţean Craiova, care trebuie să facă față unui aflux de peste 130.000 de cazuri în fiecare an 

► proiectul prevede modernizarea completă a spațiilor existente, dar și construirea a două noi corpuri de clădire, astfel încât suprafaţa totală destinată activităţii UPU va creşte de peste 4 ori, de la peste 800 de metri pătrați la aproape 3.600 de metri pătrați 

  1. Construirea Clinicii de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară, precum și dotarea cu echipamente moderne 

► Clinica de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară, singura structură de acest fel din sistemul public în regiunea Oltenia, reprezintă o investiție în valoare totală de 7,5 milioane de euro, realizată de Consiliul Județean Dolj cu finanțare din bugetul propriu și din fonduri europene 

► au fost încheiate demersurile pentru dotarea uneia dintre cele 2 săli de operaţii ale Clinicii de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară 

► aparatura a fost achiziționată în cadrul unui proiect cu finanţare europeană, depus împreună cu parteneri din Bulgaria, prin Programul interreg V-A, CU o valoare totală de aproximativ 1,5 milioane de euro, din care aproximativ 770.000 de euro au revenit activităților implementate de partea română 

► echipamentele au fost predate către SCJU Craiova, printr-o hotărâre a Consiliului Județean Dolj adoptată la sfârșitul anului trecut 

  1. Amenajarea incintei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova → contractul pentru proiectarea și executarea lucrărilor de amenajare a incintei SCJU Craiova, cu o valoare de aproximativ 2,4 milioane de euro, a fost semnat în cursul lunii noiembrie a anului trecut >investiția prevede reconfigurarea unei zone cu o suprafață totală de peste 4 hectare și include:

✓ modernizarea parcărilor existente, dar și crearea unora noi, astfel încât suprafaţa cu această destinație va urca de la aproximativ 5.000 la peste 14.000 de metri pătrați, fiind asigurate, în total, aproape 700 de locuri pentru autovehicule 

✓ reabilitarea aleilor și a drumurilor de acces 

✓ reamenajarea spațiilor verzi și montarea de bănci și foişoare 

✓ realizarea unui sistem modern de iluminat pentru întreaga incintă a spitalului 

✓ realizarea unui sistem pentru supravegherea video 

  1. Reparații curente ale spațiilor interioare de la SCJU Craiova → un amplu proces, pe care Consiliul Județean Dolj l-a inițiat în urmă cu patru ani, pentru a asigura condiții mai bune pacienților și medicilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova > ne-am asumat să investim, în total, peste 4 milioane de euro în lucrările de reparații la toate spațiile interioare ale clădirii principale – saloane, cabinete medicale, holuri, casele scărilor > câteva cifre sunt relevante pentru proporţiile acestei inițiative a Consiliului Județean Dolj, pentru că ea presupune: 

✓ lucrări de tencuire, zugrăvire și vopsire pe o suprafață totală de aproximativ 10 hectare 

✓ montarea de faianță pe o suprafață totală de aproximativ 14.000 de metri pătrați 

✓ realizarea pardoselilor pe o suprafață totală de peste 2 hectare 

✓ amenajarea completă a unui număr de peste 400 de băi > până în prezent, au fost finalizate lucrările la 8 etaje ale spitalului și se află în curs de executare reparațiile la parter, etajul 3, etajul 4 (aripa dreaptă deja finalizată, aripa stângă în lucru) 

► din valoarea totală a acestui proces, 400.000 de euro s-au îndreptat doar către lucrările de reparații la casa scării principale 

  1. Reabilitarea termică a clădirii în care funcționează Clinicile de Oncologie și Dermatologie, investiţie în valoare totală de aproximativ 2,8 milioane de euro (din care aproape 1,8 milioane de euro reprezintă contribuţia proprie a Consiliului Județean Dolj), derulată cu finanţare obținută prin Programul Operațional Regional și care include: 

✓ termoizolarea completă a clădirii 

✓ înlocuirea tâmplăriei și a tuturor instalațiilor – de încălzire și climatizare, de iluminat, de preparare a apei calde, de ventilație 

✓ montarea de panouri solare și fotovoltaice 

✓ realizarea unor sisteme de siguranță și supraveghere video 

✓ realizarea de recompartimentări 

✓ montarea a două ascensoare exterioare 

  1. Reabilitarea termică a clădirii în care funcţionează Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi, proiect cu o valoare de aproape 600.000 de euro, pentru care ne așteptăm să semnăm în curând contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional. 
  1. De asemenea, Consiliul Județean Dolj a asigurat din bugetul propriu al instituţiei fondurile necesare pentru funcţionarea și modernizarea Spitalului Orăşenesc „Aşezămintele Brâncoveneşti” Dåbuleni, a Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, precum și a celor 7 unităţi medico-sociale (Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova) 

Spațiul Medical: Cum va contribui viitorul spital regional la dezvoltarea orașului, județului și a regiunii?

Ion Prioteasa: Proiectul de construire a Spitalului Regional de Urgenţă la Craiova reprezintă un demers inițiat de Ministerul Sănătății, cu finanțare din fonduri europene. Consiliul Județean Dolj va continua să susțină, cu toate resursele și prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție, conform cadrului legal, crearea Spitalului Regional de Urgență, contribuind la depășirea provocărilor inerente unui proiect cu o asemenea anvergură. 

Rămânem ferm implicaţi în realizarea acestei investiții de importanţă strategică nu doar pentru regiunea noastră, ci și la nivel național, ca parte a rețelei de mari unități sanitare care vor forma o veritabilă coloană vertebrală a sistemului de asigurare a serviciilor medicale de urgenţă în România. Colaborarea între autorităţile publice locale și cele centrale, care vor pune în operă acest demers, constă în furnizarea unor documentații, precum și acordarea de sprijin în obţinerea avizelor, acordurilor și autorizaţiilor necesare construirii spitalului de la Craiova.