Investiții pentru modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică care asigură servicii medicale profilactice, curative şi recuperatorii deservind un număr de aproximativ 500.000 de rezidenţi ai Judeţului Dâmboviţa, cu un număr de 1.767 de paturi. În cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte funcţionează Ambulatoriul integrat, care dispune de un număr de 35 de cabinete de specialitate conform structurii organizatorice repartizate în 5 sedii din Târgoviște, Pucioasa, Voinești și Titu.

Spațiul Medical: Care au fost investițiile consiliului județean în infrastructura medicală din prima jumătate a anului 2020? 

Alexandru Oprea, președinte CJ Dâmbovița: În cadrul unității sanitare au fost luate măsuri necesare eficientizării activității și creșterii calității actului medical, prin implementarea deciziilor elaborate, monitorizarea numărului de angajați pe diferite categorii de personal, stabilirea Planului anual de achiziții, a necesarului de investiții, urmărindu-se cu prioritate utilizarea eficientă a tuturor resurselor materiale și valorice conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat.

În ceea ce privește proiectele aflate în derulare, ce vizează îmbunătățirea actului medical la unitatea spitalicească dâmbovițeană, o preocupare constantă pentru administrația județeană, două dintre cele mai importante sunt REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENȚE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE și EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE. 

Primul proiect vizează: îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, prin extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe și are o valoare totală de 6.959.825,11 lei, iar cel de-al doilea are o valoare totală de 10.842.794,01 lei și își propune creșterea accesibilității serviciilor de sănătate oferite de Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. 

Pe lângă activitățile specifice acestor proiecte, în contextul pandemiei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2, la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște (SJUT) s-a achiziționat un grup electrogen trifazat cu funcționare automată de 250 kVA, capotat insonorizant pentru exterior, cu sistem de preluare automată a consumatorilor. 

În valoare de 195.350 lei, generatorul este o sursă alternativă pentru stația de oxigen a unității spitalicești, în cazul în care aceasta ar suferi unele avarii și permite continuarea în bune condiții a procesului de ventilație mecanică pentru bolnavii de COVID-19. Conducerea SJUT continuă să identifice acele materiale și echipamente ce trebuie achiziționate și în perioada următoare, având în derulare și alte proceduri de achiziție pentru asigurarea stocurilor.

Nu în ultimul rând, chiar la finalul săptămânii trecute, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a fost gazda unei conferințe de presă, prilej cu care a avut loc prezentarea noilor aparate digitale cu care va fi dotat Serviciul de Radiologie și Imagistică Medicală al acestei unități spitalicești, și anume noul tomograf computerizat și două aparate de radiologie de ultimă generație. Cele două aparate de radiologie vor fi conectate la calculatoarele medicilor curanți, astfel încât radiografiile să poată fi vizualizate în timp real.