Dumitru Buzatu, președinte CJ Vaslui – planuri de investiții în infrastructura medicală pentru anul 2020

Dumitru Buzatu este președintele Consiliului Județean Vaslui.

Spațiul Medical: Care au fost investițiile CJ în infrastructura medicală din prima jumătate a anului 2020?
Dumitru Buzatu: Potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Direcţiei Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului Judeţean, instituţia noastră a acordat o atenție deosebită modernizării Spitalului Judeţean de Urgență Vaslui, unitate medicală de importanţă județeană aflată în subordine şi care se încadrează în categoria a III-a (nivel de competenţă mediu), conform metodologiei Ministerului Sănătății.  Menţionăm faptul că, această unitate medicală funcționează pe trei amplasamente situate la o distanță de circa 4-5 km unul de altul, respectiv: cel de pe Str. Ştefan cel Mare – unde se găsesc majoritatea secţiilor, cel din Str. Dr. Ghelerter (Spitalul nr. 2) – unde funcţionează secțiile de psihiatrie și boli infecțioase, respectiv cel din Str. M. Kogălniceanu, unde își desfășoară încă activitatea ambulatoriul integrat (policlinica).

În anul 2020 sunt în curs de implementare mai multe investiții ce vizează modernizarea unor secţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, finanţate din fonduri europene, bugetul local şi/sau bugetul de stat:

a. Proiecte finanţate din fonduri europene:
► Proiectul „Extinderea Unității de primiri urgenţe şi realizare heliport”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Operațiunea 8.2.B : Unități de primiri urgențe.


Obiectivele proiectului sunt:
– dezvoltarea capacității și calităţii serviciilor medicale furnizate de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, prin extinderea spațiului actual cu un corp nou de clădire;
– îmbunătăţirea dotării Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui cu aparatură medicală.
Valoarea totală a proiectului este de 13.321.989,67 lei, din care 6.369.179,95 lei asistenţă financiară nerambursabilă şi 6.952.809,72 lei cofinanțarea din partea beneficiarului UAT Județul Vaslui (din care, 129.983,27 lei valoarea cofinanțării eligibile şi 6.822.826,45 lei valoarea neeligibilă). Perioada de implementare a proiectului este de 75 luni, data limită pentru finalizarea activităților fiind 31.05.2023.

La această dată este în derulare activitatea de elaborare a proiectului tehnic şi obţinere a avizelor, acordurilor și a autorizaţiei de construire.


►Proiectul „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii.
Obiectivul specific al proiectului este: dotarea a 23 de cabinete medicale din structura Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgență Vaslui cu un număr de 197 echipamente medicale pe parcursul a 27 luni.  Valoarea totală a proiectului este de 10.360.254,16 lei, din care finanţarea nerambursabilă solicitată este de 10.153.048,49 lei.

La această dată este în derulare procedura de achiziţie a echipamentelor medicale.

b. Investiții finanţate din bugetul local
►„Modernizare, extindere bloc operator şi lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în Corpul C al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” cu sursa de finanţare bugetul local.
La această dată se lucrează la elaborarea documentației tehnico-economice, astfel încât valoarea investiţiei va fi cunoscută după finalizarea acesteia.


c. Investiții finanţate din bugetul de stat
► “Construire clădire nouă în vederea organizării ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”. Investiţia este finanţată şi realizată de Compania Naţională de Investiții și are o valoare de 22.898.208,00 lei. Consiliul Judeţean Vaslui va asigura utilitățile necesare pentru clădirea ambulatoriului integrat.  Precizăm faptul că această investiție este în strânsă legătură cu Proiectul ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, urmând ca la finalizarea acestora, cetăţenii judeţului Vaslui şi personalul medical să beneficieze de o clădire nouă a ambulatoriului integrat, pregătită pentru oferirea serviciilor specifice.

Spațiul Medical: Care sunt planurile de investiții în spitale în viitorul apropiat?

Dumitru Buzatu: Referitor la planurile de investiții în spitale în viitorul apropiat, Consiliul Județean Vaslui își propune să realizeze următoarele investiții: 

> “Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui” având o valoare estimată de 87.044.585,49 lei. 

Până la această dată a fost elaborată documentația tehnico-economică, faza SF, urmând ca, în perioada următoare, să fie lansată procedura de achiziție a proiectului tehnic. 

Investițiile ce vor fi realizate prevăd construirea unui corp nou de clădire în care să funcționeze Secția de boli infecțioase, Secția de bolnavi cronici, Secția de psihiatrie, Centru de Sănătate Mintală (CSM) și Secția spitalizare continuă (paliație). 

> Extindere bloc operator la Spitalul Judeţean De Urgenţă Vaslui; > Reabilitare Pavilion TBC – Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui.