Dr. Carmen Angheluță: În viitorul POS sunt prevăzute fonduri prin care se va continua și finaliza construirea celor 3 spitale regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova

Dr. Carmen Angheluță este medic primar de sănătate publică și management, Consilier în cadrul Direcției de Monitorizare, Implementare Spitale Regionale din cadrul Ministerului Sănătății. Pe 8 septembrie a participat în calitate de Speaker în cadrul evenimentului Xgroup Meeting – Noi Investiții în Sănătate, parte a campaniei de comunicare a celei de-a cincea ediții a Convenției Române a Spitalelor ROHO.  

„În general, pentru a determina alocările financiare și obiectivele fundamentale ale investițiilor în sănătate, pe lângă studii de evaluare ale rezultatelor implementării strategiei din perioada precedentă (un asemenea studiu pentru evaluarea Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 este, în prezent, în pregatire), se iau în considerare analize ale stării de sănătate a populației, ale nevoilor de servicii medicale ale populației, ale evaluării performanței serviciilor medicale, alte rapoarte, pe baza cărora se fundamentează strategia cu obiectivele prioritare pentru intervențiile în sectorul de sănătate pentru ciclul financiar următor. Unul dintre rapoartele de referință este cel realizat în anul 2019 de OECD și Comisia Europeană România – Profilul de țară în 2019 în ceea ce privește sănătatea. Acest raport  indică probleme esențiale privind sănătatea în România, legate de serviciile de prevenție, dar și de serviciile curative. Vorbim aici atât de mortalitatea evitabilă prin prevenție, cât și de mortalitatea evitabilă prin lipsa unui tratament adecvat și la timp, care înregistrează valori crescute pentru patologii, cum ar fi: bolile cardiovasculare (patologia ischemică cardiacă, în mod special), bolile neurovasculare, cancere, accidente. Mortalitate infantilă se menține la valori foarte ridicate comparativ cu celelalte țări europene. 

Raportul OECD și al Comisiei Europene mai atrage atenția asupra unor indicatori ce reflectă modul inadecvat în care sunt integrate serviciile medicale – preventive, curative și de recuperare, nivel scăzut per capita și total al alocarii financiare pentru sănătate, susținerea inadecvată a asistenței medicale primare, comunitare, a serviciilor ambulatorii. Toți acești indicatori sunt analizați și comparați cu alte state europene, iar noi trebuie să ținem cont de aceste analize,  în stabilirea viitoarelor obiective ale strategiei naționale de sănătate și a priorităților de finanțare, pentru a asigura dezvoltarea unor proiecte care să asigure servicii medicale mai performante și mai eficiente pentru populație.

Pentru viitoarea perioadă financiară 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Sănătății au propus și agreat împreună cu Comisia Europeană, înființarea unui Program Operațional Sănătate, care să reunească toate investițiile importante pentru domeniile legate de sănătate, pentru o mai bună integrare a proiectelor, rezultate optimizate la nivelul sistemului de sănătate și un management mai performant.

Pe 20 august, Programul Operațional Sănătate a fost prezentat public și se află încă pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Conform acestui document, sunt identificate 7 priorități principale în acest program.

Prioritatea nr. 1 se referă la investiții pentru construirea spitalelor regionale și a altor spitale noi. Prin această prioritate sunt prevăzute fonduri prin care se va continua și finaliza construirea celor 3 spitale regionale de urgență în Iași, Cluj, Craiova. Pentru aceste proiecte au fost semnate deja contractele de finanțare și au fost aprobate de Comisia Europeană, cu implementare în doua faze. În principal, în prima fază, aflată în derulare și care se încheie în 2023, se vor realiza proiectele tehnice pentru cele 3 spitale și se vor lansa licitațiile pentru construire. În cea de-a doua fază se vor realiza construirea, dotarea și operaționalizarea acestor trei spitale, până în anul 2027. De asemenea, sunt menționate în această prioritate și proiecte pentru alte spitale noi sau infrastructuri noi spitalicești. 

Pentru cele 3 spitale regionale de urgență, investițiile în infrastructură vin la pachet cu proiecte de implementare a măsurillor de reformă, care sunt finanțate din FSE și care constau în dezvoltarea și implementarea unor noi modele de finanțare și management pentru noile spitale regionale, a actualizării tarifelor pentru serviciile medicale, atât a celor de spitalizare continuă, cât și a celor de spitalizare de zi și ambulatorii. Va fi necesară și actualizarea cadrului legislativ pentru a permite re-organizarea retelei de servicii spitalicești la nivel de regiune, integrarea acestor noi spitale în rețeaua de spitale. In plus, va fi derulat un  un program extins de training, adresat personalului medical și administrativ al noilor spitale regionale. Resursele umane vor fi asigurate prin transferul acestora de la vechile spitale județene, dar și prin recrutarea de personal nou. Planul de dezvoltare al personalului va cuprinde și stagii practice pe specialități pentru personalul medical, în spitale europene și pregătire specifică pentru personalul din management, administrativ, personalul IT.  

Toate cele șapte priorități au o dublă finanțare din FEDR și FSE, tocmai pentru a realiza proiecte complexe și complete, sprijinind atât dezvoltarea infrastructurii, cât și a resurselor umane din sănătate, a capacității de organizare și management a serviciilor medicale, a performanței sistemului de sănătate.”  


Xgrupul „Noi Investiții în Sănătate” este un proiect realizat de SpațiulMedical și BORO Communication, în parteneriat cu Philips Healthcare România.