Bogdan Andrei Toader, președintele CJ Prahova și proiectele medicale de investiții aflate în derulare

Bogdan Andrei Toader este președintele Consiliului Județean Prahova.

Spațiul Medical: Care au fost investițiile CJ în infrastructura medicală din prima jumătate a anului 2020?
Bogdan Andrei Toader: Investițiile Consiliului Județean Prahova în infrastuctura medicală a Spitalului Județean de Urgență Ploiești în primul semestru al anului 2020 au cuprins:
– Modernizarea corpurilor A și B din locația Nord;
– PT + execuție realizarea corp filtru/monitorizare acces spital și sala de așteptare aparţinători (curte vizitatori);
– Lucrări de reparații capitale lift pacienţi;
– Instalație de filtroventilație cu vana antisuflu cu montaj;
– Dotarea cu echipamente medicale și de protectie medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienţilor contaminați (injectomate, ventilatoare de înaltă performanță cu conectare la sursa de oxigen (ATI), monitoare funcții vitale, paturi terapie intensivă cu saltea antidecubit, robot cu funcție de dezinfecție aer și suprafețe UVC, aparat RX mobil digital grafie, laringoscop cu fibra optica vârf mobil, unitate CT media scan inovativă de urgență alocată pentru COVID 19, accesorii injectomat, atomizoare, accesorii ventilatoare de inalta performanta cu conectare la sursa de oxigen (ATI), nebulizator pentru dezinfectie aero-microfloră).

Spațiul Medical: Care sunt planurile de investiții în spitale în viitorul apropiat?
Bogdan Andrei Toader: Proiectele mari de investiții la cele două spitale care se afla în administrarea Consiliului Județean Prahova sunt începute și se află în desfăşurare în diferite stadii, se referă la:


1. Extinderea infrastructurii spitaliceşti a Spitalului Județean de Urgență Ploieşti, prin construirea unui corp de clădire nou în vederea relocării secțiilor medicale, mărirea capacităţii şi modernizarea secțiilor anestezie şi terapie intensivă – ATI), extinderea, reconfigurarea şi modernizarea blocului operator (proiectare, taxe, avize).

2. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judeţean de Urgență Ploiești, Cod SMIS 124373, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 4922/05.11.2019, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. Obiectivul general al proiectului propus îl constituie creșterea accesibilităţii serviciilor de sănătate și îmbunătățirea stării de sănătate a populaţiei din judeţul Prahova prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim ambulatoriu care intră în categoria serviciilor esențiale pentru populaţie. Investițiile în sănătate, în îmbunătățirea infrastructurii de sănătate trebuie susţinute și încurajate. Pe lângă numeroasele considerente importante ce contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populaţiei, condițiile ambulatoriilor în care sunt tratați pacienții au o importanță majoră, pentru a putea asigura prevenţia necesară și ameliorarea stării de sănătate.

3. Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare unitate de primiri urgențe a Spitalului județean de urgență Ploiești, Cod SMIS 119589, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014- 2020, în baza Contractului de Finanțare nr.4072 11.03.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

4. Parteneriatul format din Ministerul Sănătății în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Ialomița, Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul Judeţean de Urgentã Ploiești, Spitalul de Pediatrie Ploieşti, Spitalul Orăşenesc Sinaia, Spitalul Judeţean de Urgență Slobozia, Spitalul Municipal Urziceni, Spitalul “Anghel Saligny” Fetești, Spitalul Orăşenesc Țăndărei, derulează începând cu 17.12.2018 proiectul cu titlul “Îmbunătăţirea accesului populaţiei din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”, COD SMIS 125496, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 3624/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar. Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotari sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea şi tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic şi moral, prin achiziția de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creştere calitativă a serviciilor oferite, cât şi o creştere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel naţional, regional și local.

5. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești, Județul Prahova, COD SMIS 124374, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 5093/05.02.2020, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar. Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotari sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate.

Prin prezentul proiect, în realizarea lucrărilor de construcţie se vor lua în considerare aspecte privind soluțiile eficiente energetic şi responsabile față de mediu, cu impact redus asupra mediului, crearea unor condiții de igienă corespunzătoare. În plus, obiectivul general al proiectului contribuie atât la o creştere a nivelului condițiilor de lucru pentru personalul medical, cât şi la îmbunătăţirea calității asistenţei medicale acordate pacienților şi creşterea accesului populaţiei la servicii medicale adecvate, ceea ce determină un grad de satisfacție mai mare al pacienților.

6. Reabilitarea termică şi creşterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti, Cod SMIS 117667, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza Contractului de Finanțare nr.4077/ 11.03.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. Obiectivul general al proiectului: Creşterea performanței energetice a clădirii Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti.