Aliona Grossu, Republica Moldova: Trebuie să eficientizăm sistemele de sănătate pentru a evita întreruperea serviciilor de asistență medicală a populației în condiții de pandemie, carantină sau izolare

Aliona Grossu este directorul executiv al Uniunii Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova (UIMSP)- asociația ce reunește cei mai mari prestatori privați de servicii medicale din țară.

Spațiul Medical: Cum a răspuns până acum țara dumneavoastră în fața epidemiei de Coronavirus?

Aliona Grossu: În Republica Moldova au fost întreprinse mai multe acțiuni în vederea preveniri răspândirii virusului de tip nou Covid – 19, dar și pentru a răspunde necesităților populației în această etapă.

În data de 13 martie 2020, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a instituit cod roșu la nivel național în legătură cu situația epidemiologică și a anunțat măsurile de prevenire și răspuns, aprobate conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou. Peste 4 zile, Parlamentul țării a aprobat Hotărâre privind declararea stării de urgenţă în perioada 17 martie -15 mai 2020. Aceasta a condus la instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară, dar și de circulație pe teritoriul ţării, cu aplicarea regimului de carantină şi luarea altor măsuri antiepidemice obligatorii. A fost lansată o platformă digitală cu informații privind cazurile înregistrate, repartizarea și clasificarea acestora la nivel național, precum și numărul de cazuri monitorizate.

Testarea pacienților suspecți de Covid -19 are loc doar la laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Organizația Mondială a Sănătății și partenerii internaționali sprijină Guvernul prin livrare de teste pentru diagnosticarea virusului.

Spațiul Medical:  Cât de pregătite sunt spitalele dumneavoastră?

Aliona Grossu: În această perioadă, la nivel național s-au sistat gradual internările programate în spitale, reducându-se considerabil activitatea pentru toate tipurile de asistență în afară de cea de urgență.

Totodată, se întreprind eforturi pentru a asigura suportul necesar populației prin oferirea de consultații la distanță fiind îngreunată însă de lipsa unui cadru de reglementare în Republica Moldova pentru serviciile de E-sănătate.

Spitalele, care în acest moment sunt implicate nemijlocit în diagnosticarea și tratamentul persoanelor infectate cu Covid – 19, sunt asigurate cu echipamentul de protecție pentru personal, medicația și consumabilele necesare. O provocare rămâne furnizarea echipamentului de protecție, medicamentelor și consumabilelor către toți prestatorii de servicii medicale, care continuă să ofere asistență medicală date fiind și restricțiile impuse la import și plasarea pe piața internă a acestora. Se resimte un deficit de echipament de protecție și substanțe dezinfectante, care ia amploare pe măsura agravării stării epidemice.

Spațiul Medical: Ce credeți că vor învăța sistemele medicale europene din această experiență? 

Aliona Grossu: Cu siguranță pandemia este o provocare pentru toate sistemele de sănătate naționale și va conduce la o ulterioară analiză și elaborare de răspunsuri eficiente, care trebuie să fie axate mai mult pe măsuri proactive. Totodată, urmează să se planifice mai bine acțiunile întregului sistem, care trebuie să răspundă la nevoile cetățenilor în asistență, pandemia îngreunând sau chiar blocând accesul pacienților la multe servicii medicale.

La nivel național trebuie să fie întreprinse eforturi pentru integrarea sistemelor informaționale, eficientizarea coordonării și comunicării și aplicării tehnologiilor informaționale moderne în sistemul de sănătate. Este imperativă reglementarea acestor procese, reglementare ce va oferi posibilitatea de a nu întrerupe prestarea serviciilor medicale populației în condiții de pandemie, carantină sau izolare.